ATX

Система за авторизация на картови транзакции

SUCARD

Система за управление на карти