• БИСЕРА6 е платежна система за обслужване на клиентски преводи в лева, предназначени за изпълнение в определен момент, осигуряваща финалност на сетълмента.

  • БИСЕРА7-EUR е платежна система за обслужване на клиентски преводи в евро, базирана на правилата, практиките и стандартите на Единната зона за плащания в евро (SEPA).

  • Бързи парични преводи.