• Електронни подписи и удостоверителни услуги

  • Представяне и плащане на електронни фактури през Интернет.

  • Система за сигурни мобилни плащания

  • Парични преводи с използване на мобилен телефон и ATM
  • Уеб-базирана система, предлагаща на едно място актуална информация за движенията по всички сметки на клиента във различни банки.

  • Система за Електронни Бюджетни РАзплащания (СЕБРА)

  • "БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ" е регистрирано като SWIFT Сервизно бюро  и предоставя индиректна свързаност към SWIFTNet и достъп до пълния набор от услуги на SWIFT по сигурен и икономичен начин.

  • Система за известяване чрез кратки текстови съобщения