Приложения и предимства

Услугите, предоставяни чрез системата ERMIS, са подходящи за всякакви организации и фирми, които се нуждаят от бърз и гъвкав начин за разпращане на кратки текстови съобщения (SMS), насочени към клиенти и партньори. Системата предлага изпращане на индивидуализирани или групови съобщения, например при получена поръчка, изпратена стока, изтичащ абонамент, движения по банкова сметка, транзакция на АТМ/ПОС терминал и др.

ERMIS притежава следните предимства:

 • Оптимално съотношение цена/качество на услугата;
 • Фиксирана цена за всички мобилни оператори;
 • Лесно и бързо изпращане на желан брой SMS съобщения до един или група получатели;
 • Система за автентификация на достъпа, осигуряваща защита на две нива (чрез парола, по IP адрес);
 • SSL криптиране на обменяната със сървъра на услугата информация;
 • Зареждане на получатели в адресна книга;
 • Поддръжка от компетентен екип от специалисти.

Възможности на системата ERMIS

Системата ERMIS предлага на регистрираните участници следните възможности:

 • Изпращане на SMS съобщения в размер до 160 символа на латиница до избран от тях брой получатели;
 • Изпращане на автоматизирани съобщения, директно от авторизационната система БОРИКА;
 • Задаване на график за автоматично разпращане на съобщения;
 • Следене в реално време на статуса на съобщенията и статистика;
 • Водене на подробен журнал за изпратени съобщения;
 • Автоматична доставка до мобилни абонати, прехвърлили номерата си към друг оператор – прозрачно за изпращача.