„БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД е регистрирано в SWIFT през 2003 г. като Сервизно бюро, мажоритарна собственост на SWIFT членове, и предоставя на своите клиенти индиректна свързаност към SWIFTNet (Shared Connection) и достъп до пълния набор от услуги на SWIFT по сигурен и икономичен начин. Необходимо условие за използване на услугата Shared Connection е клиентът да е SWIFT потребител и да разполага със собствен интерфейс за SWIFTNet Messaging – напр. Alliance Access/Entry.