Услугите, предоставяни чрез системата ERMIS, са подходящи за всякакви организации и фирми, които се нуждаят от бърз и гъвкав начин за разпращане на кратки текстови съобщения (SMS), насочени към клиенти и партньори. Системата предлага изпращане на индивидуализирани или групови съобщения.