„БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ оперира най-голямата платформа за електронни фактури в България с постоянен ръст на обема документи на годишна база. Системата eFaktura.bg стартира през 2007 г. като днес издателите на фактури, които я използват, наброяват над 300 компании от различни браншове.

eFaktura.bg е цялостно решение за B2B и B2C обмен на електронни документи. Налична е интеграция с най-популярните ERP системи като SAP, Microsoft Navision и Oracle E-Business Suite, както и безпроблемна колаборация с голяма част от български ERP и счетоводни системи.

Електронната фактура е документ, подписан с валиден електронен подпис и е напълно равностойна на съответния хартиен носител. Електронните фактури, представяни чрез системата eFaktura.bg, напълно отговарят на изискванията на Закона за Електронния Документ и Електронния Подпис, Закона за счетоводството и Закона за ДДС. Гарантиране на автентичността на произхода на фактурата и ненарушеността на съдържанието се постига чрез използване на цифров сертификат (Квалифициран Електронен Подпис).

Електронното фактуриране е процес, който включва автоматично или ръчно създаване на електронни фактури, изпращането им по електронен път до точно определен/и получател/и и съхраняването им в електронен архив. Електронните фактури в системата eFaktura.bg се представят в структуриран XML формат, което позволява всички атрибути на документите да бъдат запазени и при нужда обработвани на всяка стъпка от процеса.

Как работи eFaktura.bg?

eFaktura.bg свързва издатели на е-фактури с техните получатели в една среда. Предимството на този консолидаторски модел е, че потребителите ползват една платформа, където могат да получават много фактури от различни издатели. По този начин се реализира икономия от мащаба и се премахва изискването за свързване на „всеки с всеки“.

Ползи за участниците:

  • Пестене на време и пари
  • Намаляване на грешките
  • Пълно автоматизиране на документооборота
  • Плащане на фактурите по електронен път
  • Подобряване на връзките с клиентите
  • Електронен архив

Вижте още:

Цени на услугата eFaktura

Включване в eFaktura

Презентации и маркетинг материали