Cash M е услуга, която позволява изпращане на пари от банкова сметка, банкова карта или в брой в банков офис, известяване на получателя чрез използване на мобилен телефон и получаването им в брой чрез АТМ.

Cash M предлага бърз трансфер на средства до произволен получател, като единственото изискване е той да разполага с мобилен номер. Получателят може да изтегли преведената до него сума на всеки банкомат, който поддържа услугата Cash M.

Услугата е подходяща за бързи преводи на стойност между 10 и 400 лв. Таксата за извършване на превода се определя от банката-участник в системата и се заплаща от наредителя в момента на нареждане на трансфера.

Cash M е особено полезна услуга, защото:

  • Позволява спешно да се изпратят пари в рамките на България (на всеки банкомат, поддържащ услугата) – сумата е налична за изтегляне в рамките на минути;
  • Получателят на превода може да избира къде ще му бъде най-удобно да изтегли парите;
  • Получателят може да изтегли парите по всяко време на денонощието, включително и в почивни, и празнични дни;
  • На получателят не се налага да губи време за идентификация и подпис за получената сума;
  • Наредителят има възможност да отмени превода и да вземе обратно сумата;
  • Системата осигурява висока сигурност на данните за превода.

Начин на работа на Cash M

  1. Наредителят инициира превод директно от банкомат, чрез онлайн банкиране или в банков офис, където посочва мобилния номер на получателя и четирицифрен код, записан в нареждането за превод, който наредителят трябва да съобщи на получателя на превода.
  2. След приемане на заявката за превод, системата Cash M генерира втори шестцифрен код, който се изпраща на получателя на превода чрез SMS на посочения от наредителя мобилен номер.
  3. Получателят може да изтегли изпратената към него сума на произволен банкомат, на който има логото на Cash M, като въведе сумата, мобилния си номер, шестцифрения код, получен като SMS и четирицифрения код, който е получил от наредителя.

Услугата Cash M работи само на банкомати, на които е изобразено логото на Cash M. Пълен списък на банкоматите можете да получите от съответната банка, която предлага услугата Cash M. Списък на банките-участници в системата е наличен тук.

Срок на валидност и блокиране на преводи

Всеки превод има период, в който трябва да бъде получен. Този период се нарича срок на валидност. Срокът на валидност на превода е 7 (седем) календарни дни от датата и времето на приемане. Ако преводът не е получен в този срок, системата автоматично го блокира и той не може да бъде получен.

Блокиране на превод се извършва в следните случаи:

•     Изтекъл е срокът на валидност на превода - системата автоматично блокира превода. Сумата подлежи на връщане на наредителя;

•     След три неуспешни опита за получаване на пари - системата автоматично блокира превода;

•     По нареждане от банката.

Наредителят има възможност да изиска връщане на сумата, преди тя да бъде получена от получателя. В този случай не се възстановяват таксите за извършване на превода.

Банки, предлагащи услугата Cash M

Към момента услугата Cash M се предлага от: