B-Trust е търговската марка на електронните подписи, издавани от „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“.

„БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ” АД, като правоприемник на „Банксервиз“ АД, е регистриран Доставчик на Удостоверителни Услуги (ДУУ) в Комисията за Регулиране на Съобщенията (КРС)  с удостоверение № 2 от 25.09.2003 г. и  решение на КРС № 994/09.09.2010 г. в съответствие с действащата в страната законова и нормативна рамка.

Доставчикът на Удостоверителни Услуги (ДУУ) е юридическо лице, което е регистрирано от регулаторен орган – Комисията за Регулиране на Съобщенията (КРС) и осигурява технологиите и инфраструктурата за предоставяне на удостоверителни услуги. Само регистрирани от КРС Доставчици на Удостоверителни Услуги могат да издават удостоверения за Квалифициран Електронен Подпис.

„БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ изгражда, оперира и развива национална PKI инфраструктура за издаване на електронни удостоверения (electronic signature certificates) и удостоверителни услуги (certificate services) с удостоверяващ орган B-Trust.

B-Trust® PKI услуги:

B-Trust® PKI предоставя на всяка институция (държавна, обществена, финансова, корпоративна и др.):

  • възможност да изгради единна технологична инфраструктура за сигурност;
  • осигуряване на бърз, ефективен и сигурен достъп на „легитимни” клиенти до информационните ресурси/приложения;
  • възможност за бърз и сигурен обмен на информация между институциите;
  • възможност да планира, изгради и въведе в експлоатация индивидуална (специфична) концепция за информационна сигурност, която да гарантира защита срещу външни „заплахи” за електронния обмен през използвана от нея открита комуникационна инфраструктура.

B-Trust® PKI предоставя на всеки потребител:

  • възможност за обмен на поверителна информация (електронна поща и др.);
  • идентификация на издателите на електронни документи – самоличност и време на издаване на документ;
  • бърз и сигурен достъп до информационни ресурси и приложения на държавни, обществени, финансови, корпоративни институции.

Вижте още: