Инфобанк e WEB–базирано приложение, предназначено да предоставя информация за състоянието и движението по банковите ви сметките, независимо от това къде се намирате. Системата поддържа достъп до пълната информация за текущото салдо, постъпилите и наредени плащания по сметките Ви в различни банки. Инфобанк е ценен помощник, както за мениджъри и счетоводители в големи фирми, поддържащи много сметки, така и за физически лица с една или повече сметки.