Видео представяния, видео презентации и интервюта

 Презентации

Рекламни материали

 

Видео представяния, видео презентации и интервюта 

Презентация на платежната система БИСЕРА7-EUR - г-н Любомир Цеков, Изпълнителен директор на "БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ" АД

BISERA7-EUR 

"Разболяват ли се банкоматите?" - интервю по "ТВ7" с г-н Любомир Цеков, Изпълнителен директор на "БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ" АД

 Bankomati

Интервю по телевизия "Bulgaria On Air" с г-н Александър Станев, Прокурист на "БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ" АД

Bulgaria On Air 

Оптимизиране на фактурирането с eFaktura.bg - интервю с г-жа Вергиния Коларска, Директор "Маркетинг и продажби" в "БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ" АД

MySuccess 

Топ ИКТ работодател - интервю с г-н Калин Стоянов, HR в "БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ" АД

 TOP ICT

Интервю на тема eFaktura.bg - г-н Богдан Ставрев, Главен експерт "Маркетинг и продажби" в "БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ" АД

Profit.bg 

Представяне на дейността на "БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ" АД - предаване "Кариера" на телевизия "Европа"

 TV Evropa

Предимства и приложения на електронния подпис - репортаж на телевизия "Европа"

 TV Evropa

Репортаж за електронните подписи по телевизия "Европа"

 EV Evropa