"Дигитализацията е сфера за иновации и технологично развитие на банките", споделя в интервю за в. Computerworld главният изпълнителен директор на компанията.

Дигиталната трансформация е гореща тема вече няколко години. Мнозинството от съвременните банки са предприели инициативи за дигитална трансформация. Известна част от банковите организации посочват подобряването на потребителското изживяване като основна мотивация за дигиталната трансформация. Как бихте коментирали промените, които настъпват в банковия сектор и доколко банките в България са готови за дигиталната трансформация?

В последните три години една от най-нашумелите теми от гледна точка на иновации и технологично развитие на банките е именно дигитализацията.

Дигитализацията се състои от три основни компонента. На първо място е съвременният електронен начин на работа с клиенти. Вторият компонент е свързан с  оптимизация и електронизация на вътрешните процеси в банката, включително безхартиен офис и премахване на тромави, неефективни процеси във финансовите институции. На трето място е трансформацията от гледна точка на ИТ и начина, по който взаимодействат специалистите, които отговарят за информационните технологии в банките.

Цялото интервю можете да прочетете онлайн или на страниците на в. Computerworld.