Уважаеми Клиенти,

Считано от 01.08.2016 г., представителство Смолян ще бъде с нов адрес - гр.Смолян, ул. „Средногорец“ №2, офис 6.


Телефоните за контакт не се променят.

С уважение,

"БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ" АД