Въвеждането на нов терминал (АТМ или ПОС) за работа в система БОРИКА преминава през процес на сертификация, като дейността се извършва на база договор с доставчика. Необходимо е терминалите да отговарят задължително на изискванията, посочени по-долу.

Изисквания към АТМ терминалите

АТМ терминалите трябва да имат вградена клавиатура (Encrypting PIN Pad), която да бъде сертифицирана съгласно PCI PTS Device Program

Клавиатурата, която се вгражда в АТМ терминала , трябва да присъства в списъка от сертифицирани устройства, който се намира на следния адрес: https://www.pcisecuritystandards.org/approved_companies_providers/approved_pin_transaction_security.php

АТМ терминалите трябва да поддържат интерфейс XFS и Signature Based Protocol (SBP) или Certificate Based Protocol (CBP) за зареждане на ключове във вградената клавиатура (ЕРР).

Списък на сертифицираните АТМ терминали.


Изисквания към ПОС терминалите

ПОС терминалите трябва да бъдат сертифицирани съгласно PCI PTS Device Program.

ПОС терминалите трябва да присъстват в списъка от сертифицирани устройства, които се намират на адрес: https://www.pcisecuritystandards.org/approved_companies_providers/approved_pin_transaction_security.php

Ако ПОС терминалът използва външна клавиатура, то тя също трябва да присъства в списъка от PCI DSS сертифицирани устройства.

Зареждането на ключовете в ПОС терминала става съгласно интерфейс, разработен от "БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ" АД. Документация на този интерфейс се предоставя при сключване на договор за сертифициране на ПОС.

Списък на сертифицираните ПОС терминали.