БОРИКА е система за обслужване на плащанията по операции с банкови карти на територията на страната, за което има издаден лиценз от Българска народна банка.

Като картова система БОРИКА осигурява авторизация на плащанията с банкови карти, издадени от местни банки на територията на страната.