БОРИКА е национална система за осигуряване авторизация на плащанията с банкови карти, издадени от местни банки на територията на страната. Осъществява връзка с мрежите на MasterCard, Visa International (VISANET) и American Express.  БОРИКА пренасочва плащанията с карти между банките със собствени авторизационни центрове и картовите оператори Euronet в Унгария, Remote Processing Center (RPC) в Словакия и Кассис в Македония. Предлага възможност за електронни картови разплащания по Интернет (битови сметки, платежни нареждания, продукти и услуги) в реално време посредством партньори - доставчици на платежни услуги.