Банки, издаващи и управляващи банкови карти

Една банка може да издава банкови карти и да управлява извършването на операции с тях, ако тази дейност е включена в издадената й от БНБ банкова лицензия.

Банките и платежните институции, които използват услугите на "БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ", са:

Банки (по азбучен ред):

 • Алианц Банк България

 • Алфа банк

 • Банка Пиреос България

 • Банка ДСК

 • БНП Париба (България)

 • Българо-Американска Кредитна банка

 • Инвестбанк

 • Интернешънъл Асет Банк

 • Корпоративна търговска банка

 • Креди Агрикол България

 • Обединена българска банка

 • Общинска Банка

 • ПроКредит Банк

 • Първа инвестиционна банка

 • Райфайзенбанк (България)

 • СИБанк

 • Те-Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ

 • Тексим Банк

 • Токуда Банк

 • Търговска Банка Д

 • УниКредит Булбанк

 • Централна Кооперативна Банка (ЦКБ)

 • Юробанк България

 • SG Експресбанк

 • TBI Bank

Платежни институции (по азбучен ред):

 • Транскарт Файненшъл Сървисис

 • TBI Credit

За да може една банка да управлява операции с банкови карти, тя трябва да има технологична готовност да издава банкови карти, да приема плащания с тях и да поддържа терминални устройства АТМ и ПОС, които могат да се използват и от картодържателите на останалите издатели на банкови карти. Всяка банка, която издава банкови карти и/или управлява операции с тях, е длъжна да осигури възможност от всяко терминално устройство АТМ или ПОС, което тя поддържа финансово, да могат да се извършват операциите по теглене на пари в брой чрез терминални устройства АТМ (банкомати) и плащане на стоки и услуги чрез терминални устройства ПОС с всички банкови карти, издадени на територията на страната.