Съвет на директорите

Калин Христов

Подуправител на БНБ

Председател

Виолина Маринова

Главен изпълнителен директор на "Банка ДСК"
Зам. председател на АББ

Зам. Председател

Левон Хампарцумян

Главен изпълнителен директор на "Уникредит Булбанк"
Председател на АББ

член

Стилиян Вътев

Главен изпълнителен директор на "ОББ"

член

Мартин Заимов

Член на Надзорния съвет на "SG Експресбанк"

член

Васил Христов

Главен изпълнителен директор на "Първа Инвестиционна Банка"

член

Георги Константинов

Изпълнителен директор на "Централна Кооперативна Банка"

член

Петя Димитрова

Главен изпълнителен директор на "Пощенска Банка"

 член

Мирослав Вичев

Главен изпълнителен директор на "БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ" АД

член