"БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ" изгражда, поддържа, развива и оперира съвременни платежни и инфраструктурни системи, софтуерни продукти, услуги и технологии. Продуктите и услугите на дружеството са предназначени предимно за българската банкова система, както и за административни структури, фирми и физически лица. Разработването и предлагането на продуктите и услугите на дружеството отчитат изискванията на пазара и предизвикателствата, произтичащи от интеграцията в Европейския съюз.