Визия

Компанията е обърната към потребностите на своите акционери и клиенти, като се стреми да покрива високи стандарти за качество, надеждност и сигурност. Компанията се фокусира основно върху банковата индустрия, като се стреми да отговаря на потребностите на банките от модерни и иновативни технологични решения и да предоставя ценово ефективни продукти и услуги.

Мисия

"БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ" играе роля на основна информационно-технологична инфраструктура на платежната индустрия в България. Основни приоритети на компанията са разработването, развитието и оперирането на платежни системи. Те осигуряват на участниците в тях качествени, надеждни, разнообразни и иновативни платежни услуги, които да бъдат предлагани на крайните клиенти – физически и юридически лица.

Компанията непрестанно развива познанията си в областта на платежната индустрия. Активно се следят тенденциите в развитието на местния и на европейския пазар. "БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ" е партньор, който осигурява на банките и техните клиенти най-високо качество на платежните услуги.

В областта на платежните индустрия, "БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ" се фокусира и върху разработването и предлагането на услуги с добавена стойност. Този подход позволява разширяването на обхвата на платежните услуги и повишаване на удовлетвореността на клиентите.

Компанията развива дейности, които са от полза за всеки един от участниците и техните клиенти. Основна задача е реализирането на такива услуги, които да подобрят взаимоотношенията между банките и техните корпоративни клиенти и клиенти физически лица.

"БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ" създава услуги, които оптимизират взаимоотношения „Доставчик-Клиент-Банка”, като се ползват модерни технологии и печеливши бизнес модели. "БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ" разработва висококачествени софтуерни решения, които отговарят на нуждите на клиентите при автоматизирането на специфични дейности във финансовата сфера.

"БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ" активно работи за изграждане на електронни технологии и бизнес решения, насочени към опазването на околната среда.

Google+