Акционери на БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ са 24 търговски банки:

 • "Българска Народна Банка"
 • "УниКредит Булбанк" АД
 • "Първа инвестиционна банка" АД
 • "Обединена българска банка" АД
 • "Банка ДСК " EАД
 • "Юробанк България" АД
 • "Сосиете Женерал Експресбанк” АД
 • "Общинска банка" АД
 • "Централна кооперативна банка” АД
 • "Райфайзенбанк България" EАД
 • "СИБАНК" АД
 • "Банка Пиреос България” АД
 • "Интернешънъл асет банк" АД
 • ТБ "Инвестбанк" АД
 • "Алианц Банк България" АД
 • "ПроКредит Банк България" АД
 • "Токуда банк" АД
 • ТБ "Виктория" ЕАД
 • "Българска банка за развитие" АД
 • "БНП Париба" С.А., Клон София
 • "Ситибанк Европа, Клон България КЧТ"
 • "ЧПБ Тексим" АД
 • "Те-Дже Зираат Банкасъ" А. Ш., клон София
 • "ТИ БИ АЙ БАНК" ЕАД